Dodano przez dnia sty 25, 2014 w Pieniądz |

Przyjrzymy się teraz tym podstawowym funkcjom jakie posiada pieniądz. Funkcje podstawowe są to takie, które stanowią warunki sine quanon instytucji pieniądza. Możemy podzielić je na dwie główne grupy. Pierwszą z nich będzie miernik wartości. Pozwala ona na to, aby wyrazić wartość różnorodnych dóbr i usług w identycznych wielkościach, które są zrozumiane przez wszystkich. Ogólnie wartość przyjmuje miano ceny i wyrażane jest przez liczby. Tym samym z łatwością możemy coś ze sobą porównać pod względem wartości. Drugą z funkcji, która należy do tych podstawowych jest pieniądz jako środek cyrkulacji. Pieniądz ujęty w takim znaczeniu pozwala na rozdzielenie w czasie i przestrzeni oraz także ilości przedmiotu, który podlega jednej transakcji. Dzięki temu możliwa jest wymiana nie tylko pieniędzy na towar czy towaru na pieniądze ale także towaru na towar co w fachowej terminologii określane jest jako wymiana bartelowa, która może ułatwić wiele zawieranych transakcji. Warto również przyjrzeć się pochodnym funkcjom pieniądza.

Czytaj więcej