Navigation Menu

Depozyty krótko i długoterminowe

Depozyty krótko i długoterminowe

Dodano przez dnia lut 22, 2014 w Pieniądz |

Poza depozytami krótko i długotrwałymi wyróżniamy jeszcze depozyty bieżące. Są to po prostu środki gromadzona na rachunkach bankowych. Skupmy się jednak na depozyty krótkoterminowe oraz długoterminowe. Depozyty krótkoterminowe są to środki gromadzone na rachunku, jednak do nich nie posiadamy karty płatniczej. Nie można nimi dysponować za użyciem przelewów bankowych, a rachunek jest zawarty na umowę trwającą najwyżej dwa lata. Natomiast depozyty długoterminowe są to pieniądze odkładane na rachunku bankowym, do których również nie posiadamy prawa dostępu ze względu na brak karty płatniczej, jednak umowa na podstawie której one powstały jest zawierana na czas dłuższy niż dwa lata. Oba depozyty różnią się również od siebie okresem wypowiedzenia umowy. Który w pierwszym przypadku wynosi najwyżej trzy miesiące, natomiast w przypadku depozytów długoterminowych, okres wypowiedzenia przekracza termin trzech miesięcy. To najważniejsze informacje na temat wszystkich depozytów, które są również znane pod nazwą pieniądza bezgotówkowego.

Czytaj więcej

Metody badawcze finansów

Metody badawcze finansów

Dodano przez dnia lut 17, 2014 w Finanse |

Jak już wcześniej powiedzieliśmy przedmiot nauki finansów podlega ciągłym badaniom i analizom, z których wysuwane są konkretnie wnioski i w których wyniku czasami bywają wprowadzane pewne zmiany. Warto więc dowiedzieć się w jaki sposób wyglądają kolejne etapy metod badawczych, które wykorzystywane są w tej dziedzinie. Metody te są dość proste i jak później przyznamy, oczywiste. Pierwszą z nich jest obserwacja, drugą analiza, a ostatnią już wnioskowanie. Wszystkie trzy są nierozerwalnie ze sobą powiązane, ze względu na to, że tylko razem mogą dać konkretne wyniki. Przyjrzyjmy się im teraz trochę bliżej. Obserwacji podlega oczywiście ruch finansowy omawiany wcześniej oraz rezultaty finansowe, które pojawią się w jego wyniku. Fachowo możemy powiedzieć, że jest to rachunkowy wyraz zjawisk pieniężnych. Analiza polega na wysuwaniu odpowiednich hipotez i twierdzeń, które później mają odnieść się do rzeczywistych zjawisk występujących pomiędzy kolejnymi kategoriami jakimi są gospodarka, społeczeństwo oraz polityka. Ostatni etap to wnioskowanie, które możemy rozumieć jako podsumowanie poprzednich metod badawczych.

Czytaj więcej

Czym są agregaty pieniężne

Dodano przez dnia lut 10, 2014 w Pieniądz |

Zagłębiając się w kolejne obszary nauki finansów nie sposób nie powiedzieć o tym czym są agregaty pieniężne. Z pewnością wielu osobom nic nie może powiedzieć sama ich nazwa. Najlepiej będzie jeśli od razu przejdziemy do ich definicji książkowej, która bezsprzecznie w najlepszy sposób opisuje czym są i jaką mają funkcję w kilku prostych i zrozumiałych dla wszystkich słowach. Agregaty pieniężne to nic innego jak statystyczne miary ilości pieniądza, które pozwalają bankom centralnym na określenie celów polityki pieniężnej o raz jasno skonkretyzować jej cel oraz ostatecznie poddać ocenę ich realizacji. Tak więc jak widzimy agregaty są określeniem dla jakiejś sumy pieniądza, wyrażane są w liczbach naturalnych. Na podstawie tych liczb banki posiadające główną władzę mogą określić stopień obrotu konkretną gotówką i na rynku wtórnym. Agregaty pieniężne występują w czterech formach, które opiszemy ze szczegółami w kolejnym artykule. Są to agregaty M0, M1, M2 oraz M3, które określają pieniądze z różnych kategorii.

Czytaj więcej