Dodano przez dnia maj 1, 2014 w Pieniądz |

Zacznijmy wiec omawiać kolejne nominalistyczne teoretyczne koncepcje pieniądza. W tym artykule przybliżymy pierwsze z nich, czyli konwekcyjną oraz państwową. Pierwsza z nich, czyli konwekcyjna wywodzi istotę pieniądza z zawarcia napisanej umowy społeczne, która uznaje określony środek płatniczy za miernik wartości oraz środek cyrkulacji tą wartością. Inaczej mówiąc teoria konwekcyjna przedstawia pieniądz jako środek ogólnie przyjęty przez społeczeństwo do obrotu oraz wyznacznik wartości towarów i usług. Druga z teorii czyli państwowa stoi w opozycji do konwencjonalnej. Wywodzi jego istotę z państwowego porządku prawnego, inaczej rzecz ujmując  pieniadz ustanowiony na drodze formalno – prawnej  zwykle ustawowej i instytucje państwa egzekwują stosowanie ustanowionego w ten sposób środka jako miernika wartości oraz środka cyrkulacji. Dodatkowo ze względu na zakres tej gwarancji ze strony państwa możemy podzielić go jeszcze na pieniądz walutowy oraz pieniądz zdawkowy. Zostały jeszcze dwie teorię do omówienia.

Czytaj więcej