Dodano przez dnia maj 11, 2014 w Pieniądz |

Zacznijmy więc od pierwszego rodzaju teoretycznych koncepcji pieniądza czyli tych mentalistycznych. Jak już wspominaliśmy wcześniej należy do nich teoria pieniądza jako towaru oraz teoria realna. Pierwsza z nich czyli pieniądz jako towar przedstawia ujęcie tradycyjne. Jest to gwarancja wypełnienia przez pieniądz podstawowej funkcji, które tkwią w wartości materiału z jakiego pieniądze powstają. To współczesne ujęcie ma doszukać się gwarancji wartości pieniądza w jakości aktywów, które stanowią zabezpieczenie emisji pieniądza. Natomiast druga, czyli realna teoria pieniądza wywodzi jest to istotę z potrzeby  płynności podmiotów gospodarczych. Mówi o tym, że pieniądzem  jest ten składnik aktywów, który dla podmiotów trzecich stanowi gwarancję jego wypłacalności.  Aby zrozumieć teoretyczne koncepcje pieniądze dobrze jest się wgłębić w całą naukę finansów, która na pieniądzu oraz tych koncepcjach w dużej mierze się opiera. Przejdźmy teraz do kolejnych teorii.

Czytaj więcej