Dodano przez dnia maj 15, 2014 w Pieniądz |

Przyszła teraz kolej na teoretyczne koncepcje pieniądza, które zaliczają się do teorii nominalistycznych. Na samym początku spróbujmy się samodzielnie zastanowić co może oznaczać pojęcie nominalistyczna. Wywodzi się on od słowa nominał, który dokładnie wyznacza konkretną wartość liczbową. Inaczej mówiąc teorie nominalistyczne będą zajmować się doszukiwaniem i poszukiwaniem gwarancji i zapewnień w zewnętrznej wartości pieniądza, czyli w tej, która znana jest wszystkim i powszechnie. Tak więc ma ono taką wartość, jaką wyznacza współczesny rynek i ilość towarów i usług, jakie w zamian na nie możemy otrzymać. Teorie nominalistyczne występują w czterech formach. Pierwszą z nich jest konwekcyjna teoria pieniądza, kolejną państwowa teoria pieniądza oraz następne to teoria funkcjonalna i asygnatowa. Teraz spróbujemy przybliżyć znaczenie i wnioski każdej z nich, dzięki czemu być może jeszcze lepiej uda się nam zrozumieć znaczenie pieniądza w całej nauce, jaką są finanse.