Dodano przez dnia cze 18, 2014 w Pieniądz |

Jak już wcześniej wspomnieliśmy możemy wyróżnić cztery różne agregaty pieniężne. Określane są one za pomocą jednej litery, którą jest duże M od słowa Money, oraz cyfrą od zera do trzech. Zacznijmy więc, od pierwszego, którym jest M0. M0 stanowi bazę monetarną, czyli pieniądz, który znajduje się w Banku centralnym. Może to być zarówno gotówka jak i saldo wszystkich depozytów na jego rachunku. M0 jest również określana jako suma monetarna zobowiązań Banku Centralnego, na który on sam ma największy wpływ. Natomiast M1 to pieniądz transakcyjny czyli wyznacza ilość pieniądza, który zaspokaja motyw transakcji i jego utrzymania. Można też określić, że jest to pieniądz poza kasami banków. Teraz przyszła kolej na M2. W tym wypadku należy mówić o pieniądzu potencjalnym. Jest to również M1 plus depozyty płatne na żądanie oraz krótkoterminowe. Natomiast M3, również znany pod symbolem L stanowi M2 oraz papiery wartościowe wyemitowane przez banki, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym i pozostają w posiadaniu podmiotów nie bankowych.