Dodano przez dnia lip 9, 2014 w Finanse |

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule nauka finansów może być różnie definiowana przez opracowania naukowe. Chociaż opisują ją podobnie to jednak te poszczególne definicje różnią się od siebie sformułowaniami oraz konkretnym opisem. Wśród pięciu tych najpopularniejszych definicji opisujących tą dziedzinę możemy wyróżnić definicje doktrynalne oraz takie które podaje oksfordzki słownik terminów chonomicznych. W pierwsze kategorii są to dwa pojęcia. Pierwsze z nich została opracowane przez pana Bollanda, natomiast druga przez Zdzisława Federowicza. Jeśli chodzi o te wymienione we wspomnianym słowniku  to jest ich konkretnie trzy. Warto również nawiązać do międzynarodowych nazw dla tej nauki. Chociaż różnią się one w poszczególnych językach końcówkami i pisownią to jednak większość nich zaczyna się od słowa finan, które pochodzi z języka łacińskiego. To z kolei może nawiązywać do łacińskiego finire, które oznaczało kończyć, zakańczać. Nauka finansów może okazać się wiele ciekawsza niż nam się wydaje, dlatego też warto poświęcić jej więcej uwagi.