Navigation Menu

Czy są jakieś pokrewne definicje do finansów

Czy są jakieś pokrewne definicje do finansów

Dodano przez dnia lip 25, 2014 w Finanse | 1 komentarz

Warto wiedzieć, że finanse nie definiują całego świata pieniądza. Chociaż mogłoby się wydawać inaczej to poza samym słowem finanse, funkcjonują również takie pojęcia, które równie dobrze oddają charakter gospodarki pieniądza. Do takich definicji będą należały przede wszystkich gospodarka finansowa oraz polityka finansowa. Jak widać i w tym przypadku nie obyło się bez części słowa „finan”, które w tej nauce jest prawdziwą podstawą. Te dwa pojęcia warto zgłębić o dodatkowe terminy, które mogą pomóc nam w zrozumienia nawet większych obszarów dziedziny z kategorii finansowej. Poznanie i zrozumienie tych pojęć to kolejny krok na przód, który rozszerzy naszą wiedzę i pozwoli ją wykorzystać, nawet wtedy kiedy sami nie paramy się zawodowo taką kategorią. Każdy bez wyjątku powinien znać kilka podstawowych pojęć z dziedziny finansów, ponieważ, co każdy przyzna, wszyscy potrzebujemy pieniędzy do życia i kreujemy jego obrotem i ruchem w gospodarce i innych dziedzinach życia, a w tym również społeczeństwa, a nawet polityki.

Czytaj więcej

Definicje pojęcia finanse

Dodano przez dnia lip 9, 2014 w Finanse |

Jak już wspominaliśmy w poprzednim artykule nauka finansów może być różnie definiowana przez opracowania naukowe. Chociaż opisują ją podobnie to jednak te poszczególne definicje różnią się od siebie sformułowaniami oraz konkretnym opisem. Wśród pięciu tych najpopularniejszych definicji opisujących tą dziedzinę możemy wyróżnić definicje doktrynalne oraz takie które podaje oksfordzki słownik terminów chonomicznych. W pierwsze kategorii są to dwa pojęcia. Pierwsze z nich została opracowane przez pana Bollanda, natomiast druga przez Zdzisława Federowicza. Jeśli chodzi o te wymienione we wspomnianym słowniku  to jest ich konkretnie trzy. Warto również nawiązać do międzynarodowych nazw dla tej nauki. Chociaż różnią się one w poszczególnych językach końcówkami i pisownią to jednak większość nich zaczyna się od słowa finan, które pochodzi z języka łacińskiego. To z kolei może nawiązywać do łacińskiego finire, które oznaczało kończyć, zakańczać. Nauka finansów może okazać się wiele ciekawsza niż nam się wydaje, dlatego też warto poświęcić jej więcej uwagi.

Czytaj więcej

Strumienie pieniężne ekwiwalentne

Dodano przez dnia cze 28, 2014 w Finanse |

Tak jak obiecaliśmy przyszła pora na to aby omówić kolejne rodzaje strumienie pieniężnych. W pierwszej kolejności zajmiemy się strumieniami ekwiwalentnymi. Zanim jednak podamy konkretną formułkę, którą można znaleźć w encyklopediach chcielibyśmy zachęcić do kreatywnego zastanowienie się czym mogą właściwie być takie strumienie. Rozbierzmy więc ich nazwę na poszczególne słowa. Jak już wcześniej wspomnieliśmy strumienie oznaczają sam przepływ pieniądza, który znajduje się w obiegu. Natomiast ekwiwalent jest wyrażeniem jakiejś wartości w pieniądzu, mówiąc najprościej, jest jego wartością, która może zostać wypłacona w jednostce pieniężnej. Tak więc strumienie ekwiwalentne możemy rozumieć jako przepływ pieniądza o określonej wartości czegoś co mamy otrzymać w zamian, czy też już odebraliśmy. Reasumując powtórnie: strumienie ekwiwalentne są wtedy gry  podmiot, który ma zrealizować swój wydatek pieniężny, może oczekiwać a nawet żądać od podmiotu drugiego, konkretnych świadczeń, usług czy też gotowych produktów.

Czytaj więcej

Stopa procentowa

Stopa procentowa

Dodano przez dnia cze 20, 2014 w Finanse |

Idąc krok na przód do zagłębienia się w naukę finansów i ekonomii warto zwrócić uwagę na pojęcie jakim jest stopa procentowa. Wiele się o niej mówi i ciągle słychać ją w reklamach proponujących usługi i produkty finansowe. Jednak tak naprawdę wciąż nie bardzo wielu z nas wie czym ona tak naprawdę jest. Ogólnie rzecz biorąc pojęcie stopy procentowej definiowane jest jako narzędzie finansowe, na który działa prawo popytu i podaży. Jest ona również określana jako cena czasu oraz cena ryzyka, o którym powiemy więcej w kolejnym artykule. Teraz spróbujmy skupić się na czasie. Każdy z nas wie z pewnością czym jest lokata finansowa. Wkładamy swoje oszczędności do banków, aby po określonym czasie były one większe, w zasadzie bez żadnej naszej pracy. W takiej chwili to pieniądze pracują za nas, a my możemy czerpać z tego korzyści. Jednak aby tak było musimy właśnie zdecydować się na niemożność korzystania z naszych pieniędzy przez określony czas. To właśnie za ten czas, czyli można powiedzieć, że za naszą cierpliwość, otrzymujemy wynagrodzenie w postaci jaką określa suma stopy procentowej.

Czytaj więcej