Navigation Menu

Redystrybucyjne strumienie pieniężne

Redystrybucyjne strumienie pieniężne

Dodano przez dnia cze 16, 2014 w Finanse |

Mamy nadzieję, że strumienie ekwiwalentne nie są już dla Was żadną tajemnicą, dlatego też chcielibyśmy przedstawić kolejny z typów strumieni pieniężnych, czyli redystrybucyjne. Strumienie redystrybucyjne nazywane są również transferami. Transfery różnią się od strumieni ekwiwalentnych głównie tym, że podmiot, która ma zrealizować wydatek pieniężny nie może żądać od drugiego podmiotu żadnych wartości. Inaczej mówiąc transfery są wydatkami przeprowadzanymi w jedną stronę, czyli z jednego podmiotu do drugiego i na tym kończy się ich rola. Natomiast strumienie ekwiwalentne to obopólna korzyść, którą odnoszą obydwa z podmiotów, które brały udział w przepływie finansowym. Takie porównanie tych dwóch typów strumienia finansowego jest najlepszym sposobem na to aby wyjaśnić różnicę pomiędzy nimi oraz poznać ich sens. Teraz kiedy już dwa rodzaje strumieni są za nami możemy przejść do kolejnego i już ostatniego z nich, którymi są strumienie kredytowe.  Taka wiedza z pewnością wzbogaci nasze umiejętności.

Czytaj więcej

Kredytowe strumienie pieniężne

Dodano przez dnia cze 10, 2014 w Finanse |

Jak już wcześniej wspomnieliśmy teraz przyszła kolej na to, aby omówić ostatnie ze strumieni pieniężnych, które występują w dziedzinie jaką są finanse. Są to strumienie kredytowe. Ich nazwa powinna nam o nich naprawdę wiele powiedzieć, ponieważ same w sobie mówią właśnie o kredytach czyli pożyczkach pieniężnych. Strumienie pieniężne kredytowe również nalezą do strumieni jednostronnych, czyli takich, które kończą się z chwilą kiedy jeden z podmiotów przeleje pieniądze do drugiego. To znaczy tak samo jak w przypadku transferów czyli strumieni redystrybucyjnych. Strumienie kredytowe często są opisywane w podręcznikach jako takie, w których jedna ze stron, które biorą w nich udział, jest obciążona wydatkiem lub przychodem wewnętrznym, a druga z nich pozostaje bierna. Nie trudno z pewnością każdemu z nas będzie dać dobry przykład takiego strumienia jakim może być oczywiście każdy kredyt czy pożyczka finansowa udzielona przez bank lub monetarne instytucje finansowe, które są współcześnie sporą konkurencją dla banków.

Czytaj więcej

Definicje finansów według oksfordzkiego słownika terminów chonomicznych

Definicje finansów według oksfordzkiego słownika terminów chonomicznych

Dodano przez dnia cze 10, 2014 w Finanse |

Kiedy definicje doktrynalne są już za nami, najwyższa pora powiedzieć coś na temat tych kolejnych, czyli takich, które znajdziemy w oksfordzkim słowniku terminów chonomicznych. Tutaj jak już wcześniej wspomnieliśmy możemy wyróżnić 3 podstawowe teorie. Pierwsza z nich określa finanse jako zasoby pieniężne, które mają służyć w celu prowadzenia działalności gospodarczej czy też innych zajęć o takim charakterze. Kolejne pojęcie finansów nawiązuje natomiast do zarządzania środkami pieniężnymi, co jest nie odłączną częścią działalności prawnych o charakterze finansowym. Trzecia, już ostatnia z definicji określa natomiast finanse jako zasoby finansowe, czyli pieniądze, które mają pozostawać w dyspozycji jakiejś jednostki organizacyjnej bądź też kraju. Oczywiście wciąż jeszcze powstają nowe teorie na temat nauki jaką są finanse. Jednak ich ostateczny sens niejednokrotnie odnosi się właśnie do tych definicji, które udało się nam tutaj w kilku słowach opisać. Każdy może rozumieć pojęcie finansów na swój sposób.

Czytaj więcej

Strumienie pieniężne

Strumienie pieniężne

Dodano przez dnia maj 24, 2014 w Finanse |

Kiedy już omówiliśmy wszystkie z tych najbardziej znanych pojęć i definicji nauki finansów możemy zagłębić się nieco w dalsze tematy związane z ta dziedziną. Poznaliśmy czym zajmuje się nauka finansów. Tym samym musimy przyznać, że wśród definicji był obecny niejednokrotnie pieniądz. Właściwie to na nim opiera się w głównej mierze cała ta dziedzina. Jednak mówiliśmy również o zjawiskach finansowych, którymi mogą być przelewy, podział oraz inny rodzaj przepływów pieniądza. Wszystkie zjawiska związane z obrotem pieniądza możemy nazwać również strumieniami pieniężnymi i to właśnie nimi się teraz zajmiemy. Zacznijmy więc od samej ich definicje, którą podaje literatura naukowa. Ogólnie rzecz biorąc strumienie pieniężne utożsamia się z przepływem pieniądza. Tutaj trzeba nadmienić, że jest to wydatek pieniężny wykonany przez kogoś, natomiast sam przepływ odbywa się na rzecz kogoś innego. Idąc dalej, strumienie pieniężne możemy podzielić na ekwiwalentne, redystrybucyjne oraz kredytowe, które omówimy w kolejnych artykułach.

Czytaj więcej