Navigation Menu

Teoretyczne koncepcje pieniądza i ich podział

Teoretyczne koncepcje pieniądza i ich podział

Dodano przez dnia cze 28, 2014 w Pieniądz |

Poznaliśmy już czym jest pieniądz, jakie są jego funkcje i cechy. Teraz warto zagłębić się nieco w filozofię i poznać teoretyczne koncepcje dla jakich powstały pieniądze i co na ich temat może powiedzieć historia oraz inne dziedziny nauki i wiedzy. W kolejnych artykułach postaramy się przybliżyć Wam nieco wszystkie koncepcje środka płatniczego oraz wyszczególnić ich podział, który pojawił się bez powodu. Warto więc zagłębić się jeszcze w dalszą lekturę naszych artykułów. Po pierwsze powinniśmy zacząć od podziału wszystkich teoretycznych koncepcji pieniądza, które pojawiły się na przestrzeni lat, w których funkcjonowała już nauka finansów. Koncepcje te zostały podzielone na teorie mentalistyczne oraz nominalistyczne.  W tych pierwszych możemy wyróżnić dwie, którymi są teoria pieniądza jako towaru oraz realna teoria pieniądza. Do tych drugich należą aż cztery kategorie czyli teoria konwekcyjna, państwowa, funkcjonalna oraz asygnatowa. Zapraszamy do dalszej lektury, która rozszerzy tą wiedzę o większą liczbę szczegółów.

Czytaj więcej

Opis niektórych agregatów pieniężnych

Dodano przez dnia cze 18, 2014 w Pieniądz |

Jak już wcześniej wspomnieliśmy możemy wyróżnić cztery różne agregaty pieniężne. Określane są one za pomocą jednej litery, którą jest duże M od słowa Money, oraz cyfrą od zera do trzech. Zacznijmy więc, od pierwszego, którym jest M0. M0 stanowi bazę monetarną, czyli pieniądz, który znajduje się w Banku centralnym. Może to być zarówno gotówka jak i saldo wszystkich depozytów na jego rachunku. M0 jest również określana jako suma monetarna zobowiązań Banku Centralnego, na który on sam ma największy wpływ. Natomiast M1 to pieniądz transakcyjny czyli wyznacza ilość pieniądza, który zaspokaja motyw transakcji i jego utrzymania. Można też określić, że jest to pieniądz poza kasami banków. Teraz przyszła kolej na M2. W tym wypadku należy mówić o pieniądzu potencjalnym. Jest to również M1 plus depozyty płatne na żądanie oraz krótkoterminowe. Natomiast M3, również znany pod symbolem L stanowi M2 oraz papiery wartościowe wyemitowane przez banki, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym i pozostają w posiadaniu podmiotów nie bankowych.

Czytaj więcej

Cechy pieniądza

Dodano przez dnia maj 23, 2014 w Pieniądz |

Warto wiedzieć, że pieniądz ma nie tylko funkcję, ale również i swoje cechy. Pieniądz powinniśmy cechować jako aktywa czy wartość dodatnia majątku. Taki pieniądz ma trzy podstawowe cechy, które kolejno teraz omówimy. Pierwszą jego cechą jest fakt, że możemy go wymienić na każdy, dowolny produkt bez kosztów transformacji, co z pewnością jest jego pozytywną cechą czyli zaletą. Natomiast do wad będzie zaliczała się druga cecha którą jest brak dochodu z wartości przechowywanych pieniędzy. Co oznacza, że gotówka sama z siebie nie przynosi dochodów. Natomiast ostatnia z cech czyli trzecia, również może zostać zaliczona do negatywnych cech pieniądza. Jest nią stała minimalna wartość przechowywana pieniądza. Co oznacza, że jeśli w dniu dzisiejszym odłożymy gdzieś tysiąc złotych (nie chodzi tutaj o oprocentowane lokaty) to za rok czy dwa nadal będzie to tylko tysiąc złotych i ani złotówki więcej. To już wszystkie cechy pieniądze, jakie chcieliśmy wymienić. Teraz warto dowiedzieć się czegoś na temat teoretycznych koncepcji pieniądza.

Czytaj więcej

Teorie nominalistyczne pieniądza i ich rodzaje

Teorie nominalistyczne pieniądza i ich rodzaje

Dodano przez dnia maj 15, 2014 w Pieniądz |

Przyszła teraz kolej na teoretyczne koncepcje pieniądza, które zaliczają się do teorii nominalistycznych. Na samym początku spróbujmy się samodzielnie zastanowić co może oznaczać pojęcie nominalistyczna. Wywodzi się on od słowa nominał, który dokładnie wyznacza konkretną wartość liczbową. Inaczej mówiąc teorie nominalistyczne będą zajmować się doszukiwaniem i poszukiwaniem gwarancji i zapewnień w zewnętrznej wartości pieniądza, czyli w tej, która znana jest wszystkim i powszechnie. Tak więc ma ono taką wartość, jaką wyznacza współczesny rynek i ilość towarów i usług, jakie w zamian na nie możemy otrzymać. Teorie nominalistyczne występują w czterech formach. Pierwszą z nich jest konwekcyjna teoria pieniądza, kolejną państwowa teoria pieniądza oraz następne to teoria funkcjonalna i asygnatowa. Teraz spróbujemy przybliżyć znaczenie i wnioski każdej z nich, dzięki czemu być może jeszcze lepiej uda się nam zrozumieć znaczenie pieniądza w całej nauce, jaką są finanse.

Czytaj więcej