Navigation Menu

Teorie mentalistyczne pieniądza

Dodano przez dnia maj 11, 2014 w Pieniądz |

Zacznijmy więc od pierwszego rodzaju teoretycznych koncepcji pieniądza czyli tych mentalistycznych. Jak już wspominaliśmy wcześniej należy do nich teoria pieniądza jako towaru oraz teoria realna. Pierwsza z nich czyli pieniądz jako towar przedstawia ujęcie tradycyjne. Jest to gwarancja wypełnienia przez pieniądz podstawowej funkcji, które tkwią w wartości materiału z jakiego pieniądze powstają. To współczesne ujęcie ma doszukać się gwarancji wartości pieniądza w jakości aktywów, które stanowią zabezpieczenie emisji pieniądza. Natomiast druga, czyli realna teoria pieniądza wywodzi jest to istotę z potrzeby  płynności podmiotów gospodarczych. Mówi o tym, że pieniądzem  jest ten składnik aktywów, który dla podmiotów trzecich stanowi gwarancję jego wypłacalności.  Aby zrozumieć teoretyczne koncepcje pieniądze dobrze jest się wgłębić w całą naukę finansów, która na pieniądzu oraz tych koncepcjach w dużej mierze się opiera. Przejdźmy teraz do kolejnych teorii.

Czytaj więcej

Pochodne funkcję pieniądza

Dodano przez dnia maj 10, 2014 w Pieniądz |

Teraz kolej na drugie z wcześniej wymienionych funkcji pieniądza, czyli pochodne. Przypominamy, że ogólnie funkcje dzielimy na podstawowe oraz pochodne. Do tych drugich będą zaliczały się również dwie funkcje, o których nie wolno zapominać wymieniając kolejne z nich, które przypisane są środkom płatniczym, Funkcje pochodne pierwotnie wywodzą się z funkcji podstawowych, przez co można sądzić, że gdyby te podstawowe w ogóle się nie pojawiły, nie byłoby również i tych pochodnych. Wśród nich możemy wyróżnić pieniądz jako środek tezauryzacji, który mówi o tym, że pieniądz służy do gromadzenia i przechowywania pewnej wartości. Jako drugi do pochodnych funkcji należy wymienić pieniądz jako środek płatniczy, czyli ten nam najlepiej z pewnością znany. Taki pieniądz ma służyć do spłaty zobowiązać oraz należności dłużnych do których jesteśmy zobowiązani. Pochodne funkcje pieniądze mogą być spełnione jednak nie muszą i tym właśnie różnią się od tych podstawowych funkcji, które omówiliśmy już wcześniej.

Czytaj więcej

Teoria konwekcyjna i państwowa

Dodano przez dnia maj 1, 2014 w Pieniądz |

Zacznijmy wiec omawiać kolejne nominalistyczne teoretyczne koncepcje pieniądza. W tym artykule przybliżymy pierwsze z nich, czyli konwekcyjną oraz państwową. Pierwsza z nich, czyli konwekcyjna wywodzi istotę pieniądza z zawarcia napisanej umowy społeczne, która uznaje określony środek płatniczy za miernik wartości oraz środek cyrkulacji tą wartością. Inaczej mówiąc teoria konwekcyjna przedstawia pieniądz jako środek ogólnie przyjęty przez społeczeństwo do obrotu oraz wyznacznik wartości towarów i usług. Druga z teorii czyli państwowa stoi w opozycji do konwencjonalnej. Wywodzi jego istotę z państwowego porządku prawnego, inaczej rzecz ujmując  pieniadz ustanowiony na drodze formalno – prawnej  zwykle ustawowej i instytucje państwa egzekwują stosowanie ustanowionego w ten sposób środka jako miernika wartości oraz środka cyrkulacji. Dodatkowo ze względu na zakres tej gwarancji ze strony państwa możemy podzielić go jeszcze na pieniądz walutowy oraz pieniądz zdawkowy. Zostały jeszcze dwie teorię do omówienia.

Czytaj więcej

Teoria funkcjonalna i asygnatowa

Teoria funkcjonalna i asygnatowa

Dodano przez dnia kwi 15, 2014 w Pieniądz |

Teraz przyszedł czas na dwie ostatnie z teoretycznych koncepcji pieniądza. Funkcjonalna teoria pieniądza wywodzi jego istotę z de facto  a nie de lege wypełnianych funkcji. Inaczej mówiąc jako pieniądz określa się środek, który w konkretnych okolicznościach i w konkretnej sytuacji doskonale spełnia swoją funkcję, jaką jest miernik wartości oraz jako środek cyrkulacji. Ostatnia z teorii pieniądza to teoria asygnatowa, która do jej zrozumienia wymaga poznania pojęcia asygnatów finansowych. Asygnatowa teoria pieniądza wywodzi swoją istotę z zostawienia przez niego swoistego rodzaju certyfikatu, który uprawnia jego posiadacza do udziału w podziale wytworzonym dochodzie narodowym. To już wszystkie teoretyczne koncepcje pieniądze, na które chcieliśmy zwrócić uwagę. Jednak bez względu na to, na którą z nich zwrócimy największą uwagę, pieniądz i tak pozostanie dla nas tym samym czym jest, czyli środkiem płatniczym, za który możemy nabyć potrzebne nam dobra oraz usługi. Pieniądz zawsze pozostaje w obrocie względem kogoś, kto go nabywa czy też zbywa.

Czytaj więcej