Navigation Menu

Najbardziej doceniane zawody

Najbardziej doceniane zawody

Dodano przez dnia cze 14, 2014 w Praca |

Mimo że wszystkie studia trwają mniej więcej tak samo długo, absolwenci niektórych kierunków są o wiele bardziej doceniani na rynku pracy niż ich koledzy po innego typu studiach. Oczywiście, najogólniej rzecz biorąc, pierwszymi są te osoby, które kończyły kierunki inżynierskie, drugimi zaś – absolwenci studiów humanistycznych. Z czego wynika taki podział? Przede wszystkim z tego, że współczesny świat opiera się na najnowszej technologii. Dlatego też o wiele bardziej doceniani są ci, którzy potrafią ją tworzyć, rozwijać i wprowadzać na rynek innowacje. Osoby z wykształceniem humanistycznym, mimo że niezwykle kreatywne oraz posiadające ogromny potencjał, często za równie ciężką pracę otrzymują znacznie niższe wynagrodzenie. Jeszcze przez długi czas rosnąć będzie zapotrzebowanie na programistów. To zawód bez wątpienia najważniejszy i na specjalistów w tej dziedzinie informatyki łoży się największe kwoty. Również absolwenci studiów takich jak automatyka czy telekomunikacja nie mogą narzekać na brak pracy i odpowiednich zarobków.

Czytaj więcej

Dawne przyzwyczajenia

Dodano przez dnia cze 6, 2014 w Praca |

Dawne przyzwyczajenia, które zakorzenione były głęboko w poprzednim systemie, zaczynają powoli odchodzić do lamusa. Przysłowiowe „czy się stoi, czy się leży…” musiało ustąpić – nowy model pracodawcy i pracownika przysłonił zapatrywania, wedle których każdy powinien mieć jakieś zajęcie, bez względu na to, jak będzie się z niego wywiązywał. Dziś jeśli się nie pracuje na tym poziomie, na którym się powinno, szybko pracę stracić można. Zresztą, nie jest to trudne w jakimkolwiek przypadku – często zatrudnienie jest niepewne nawet wówczas, kiedy się o nie bardzo dba i kiedy się dużo pracuje. Wracając natomiast do dawnych przyzwyczajeń – dzisiejszy przelicznik jest dużo bardziej precyzyjny, ale i bezwzględny. Ludzi rozlicza się na podstawie nie przepracowanych godzin, ale tego, co w ciągu nich zrobili. Stąd większa presja oraz nieumiejętność radzenia sobie w wielu sytuacjach (szczególnie dotyczy to osób, które były przyzwyczajone cały czas jeszcze do poprzedniego ustroju i możliwości, jakie dawał).

Czytaj więcej

Czego wymaga się od pracownika?

Czego wymaga się od pracownika?

Dodano przez dnia cze 4, 2014 w Praca |

Być może istnieją idealni pracownicy. Być może, ponieważ każdy z nas jest tylko człowiekiem i każdemu zdarzają się błędy, potknięcia oraz nie zmieszczenie się z wykonaniem określonego zadania w narzuconym z góry czasie. To jednak nie jest istotne. Ważniejsza jest postawa, której od każdego pracownika wymaga pracodawca. Czym powinien charakteryzować się pracownik? Przede wszystkim – wiedzą. Praca gdzieś to wykazywanie się znajomością merytoryczną problemów, które należy na bieżąco każdego dnia rozwiązywać. Poza tym istotny jest szacunek do pracy i do pracowników (te założenia powinny obowiązywać również zatrudniającego). Co za tym idzie, pracę swoją powinno wykonywać się rzetelnie, jak najlepiej się potrafi – dla dobra nie tylko swojego, ale i ogółu. Pracownik powinien być punktualny w wykonywaniu powierzonych mu zadań i nie lekceważyć próśb tak przełożonego, jak i jego kolegów po fachu. Ten etos pracy jest bardzo istotny, ale – tak jak to zostało już wspomniane – powinni go przestrzegać w takiej samej mierze i pracujący, i pracodawcy.

Czytaj więcej

Praca nie w zawodzie

Dodano przez dnia cze 3, 2014 w Praca |

Ostatnimi czasy coraz częściej spotyka się ludzi, którzy nie pracują w wyuczonym zawodzie. Wynika to z faktu, że nie ma popytu na niektóre zawody, na inne zaś jest większy niż wcześniej mogłoby się wydawać. Co za tym idzie, ludzie muszą przekwalifikowywać się, robić dodatkowe kursy, uczestniczyć w warsztatach, kursach… Całe życie uczyć się i dostosowywać do zaistniałych warunków. Jest to niewątpliwie rzecz interesująca, człowiek bowiem posiada więcej kwalifikacji niż miały ich pokolenia wcześniej. Taki stan rzeczy przekłada się jednak, niestety, również na sposób życia ludzi. Brak stałych godzin pracy to często dobrodziejstwo, ale bywa ono przekleństwem. Wiecznie nie mamy czasu, szczególnie najmłodsze pokolenia, na cokolwiek – trzeba się bowiem dokształcać, trzeba cały czas coś robić, żeby nie „wypaść z obiegu”. To nie tylko jest powodem tego, że coraz więcej osób odczuwać zaczyna wielką frustrację. Nieustanny brak czasu zmienia model rodziny, rozwiązuje więzi pomiędzy ludźmi. I nawet jeśli ktoś chciałby zerwać z takim życiem, jest to często niemalże niemożliwe.

Czytaj więcej